AVANTAJLARIMIZ

Sayısal tabanlı bir okul olarak verilen eğitimle üniversitede istedikleri bölümlerin kapılarını aralıyoruz. Meslek lisesi olmanın avantajı ile nitelikli sağlık personeli olarak da bu sektörde çalışma imkanı sağlıyoruz.

Sağlık Meslek Liselerinin staj süreçleri de öğrenciye ayrı ve çok önemli katkı sağlar.

Birçok farklı birimde (yoğun bakım, acil servis, ameliyathane vb.) staj yapıp bunların içinden hangisinde çalışmak ve uzmanlaşmak istediğine karar verecek deneyime sahip olur. Sağlık sektörü birçok meslek grubunun birlikte, ekip olarak görev yaptığı bir çalışma alanıdır. Dolayısıyla öğrenci, staj döneminde, bir yandan ekip çalışmasını görür; diğer yandan da üniversite de geçiş yapabileceği meslekleri de yakından tanıma fırsatı bulur. İş disiplini kazanmış olarak çalışma hayatına başlar.